התוצאות הטובות באתלטיקה הישראלית
כאן תוכלו למצוא את רשימת 50 ההישגים הטובים של האתלטים הישראלים בכל מקצועות האתלטיקה המקובלים לבוגרים.
הרשימות המקוריות נבנו באיגוד האתלטיקה על ידי אריק קוקס והרשימה כאן מתוחזקת על ידי בני נוה.
נשמח לשמוע על בעיות, טעויות, הצעות לשיפור ועוד.
גבריםנשים
100 מטר100 מטר
200 מטר200 מטר
400 מטר400 מטר
800 מטר800 מטר
1,500 מטר1,500 מטר
5,000 מטר5,000 מטר
10,000 מטר10,000 מטר
מרתון (42,195 מ')מרתון (42,195 מטר)
110 מטר משוכות100 מטר משוכות
400 מטר משוכות400 מטר משוכות
3,000 מטר מכשולים3,000 מטר מכשולים
קפיצה לגובהקפיצה לגובה
קפיצה במוטקפיצה במוט
קפיצה לרוחקקפיצה לרוחק
קפיצה משולשתקפיצה משולשת
הדיפת כדור ברזלהדיפת כדור ברזל
זריקת דיסקוסזריקת דיסקוס
יידוי פטישיידוי פטיש
הטלת כידוןהטלת כידון
קרב 10קרב שבע
שליחים 4 כפול 100 מטר4 כפול 100 מטר
שליחים 4 כפול 400 מטר4 כפול 400 מטר
 
3,000 מטר3,000 מטר
חצי מרתון (21.1 ק"מ)חצי מרתון (21.1 ק"מ)
60 מטר60 מטר
300 מטר300 מטר
600 מטר600 מטר
1,000 מטר1,000 מטר
2,000 מטר2,000 מטר