התוצאות הטובות באתלטיקה הישראלית
קפיצה במוט גברים
הצג
מ - מוקדמות, א - אולם, ח - מדידה חשמלית אלקטרונית, ח"ג - חצי גמר, ר"ג - רבע גמר

צבעי השנים 2021 2020 2019 2018