התוצאות הטובות באתלטיקה הישראלית
זריקת דיסקוס גברים
הצג
מ - מוקדמות, א - אולם, ח - מדידה חשמלית אלקטרונית, ח"ג - חצי גמר, ר"ג - רבע גמר

צבעי השנים 2024 2023 2022 2021