התוצאות הטובות באתלטיקה הישראלית
60 מטר נשים
הצג
מ - מוקדמות, א - אולם, ח - מדידה חשמלית אלקטרונית, ח"ג - חצי גמר, ר"ג - רבע גמר

צבעי השנים 2019 2018 2017 2016